ESG-консалтинг | Edward's East Strategies

БІЗ НЕ ІСТЕЙМІЗ

Қызметтеріміз

ESG-КОНСАЛТИНГ
ОРЫНДАЙТЫМЫЗ
ESG-КОНСАЛТИНГ

Біздің команда тұрақты даму саласында кешенді қызметтерді жүзеге асырады және қоғам мүдделерін, қызметкерлердің қажеттіліктері мен инвесторлардың үміттерін ескере отырып, бизнес-модельдерді құруға көмектеседі. Біз климаттық кезекті мәселелерді ұлттық және халықаралық деңгейде реттеуді қадағалаймыз, инклюзияның үздік тәжірибелерін зерттейміз және бейкоммерциялық ұйымдармен қалай ынтымақтасу керектігін білеміз. Біздің мықты қасиетіміз – компанияның кез-келген кезеңдегі өзгерістеріне қосылуға дайын болу: тұрақты даму стратегиясын жобалаудан бастап корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласында жеке жобаны әзірлеуге және олардың тиімділігін бағалау бойынша өлшемдерді анықтауға дейін.

ОРЫНДАЙТЫМЫЗ
 • Компанияның тұрақты даму стратегиясын әзірлеу
 • Компанияның экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік басқару саласындағы қолданыстағы бағдарламаларының аудиті
 • Бейкоммерциялық тәуекелдерді және тұрақты даму саласындағы тәуекелдерді басқару
 • Әлеуметтік және экологиялық инвестициялардың бизнес әсерін өлшеу
 • ESG рейтингтеріне қатысу үшін бейқаржылық есептерді (GRI, SA SB, DUNK) және олардың арнайы нұсқаларын дайындау
 • Компанияның халықаралық ESG-рейтингтерге қатысуын сүйемелдеу
 • Компанияның мүдделі тараптармен өзара әрекетін қамтамасыз ету
 • Тұрақты даму бағыты бойынша зерттеулер
 • Компанияның бизнес-процестеріне тұйық циклді экономика қағидаттарын енгізу
 • Компанияның көміртегі ізін өтеу бағдарламаларын іске асыру
 • «Жасыл кеңсе» құру
 • Ықтимал климаттық және экологиялық тәуекелдер мен қауіптерді қоса алғанда, аумақтарды кешенді орнықты дамыту жобаларды әзірлеу және іске асыру
 • ESG, тұрақты даму, климаттың өзгеруі, тұйық циклді экономика және оның практикалық қолдануы бағыттары бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеу және тренингтер өткізу
 • ESG-кезектегі мәселелер бойынша коммуникациялық сүйемелдеу
Сіздің кеңесшілеріңіз